Nyheter

8 februari 2019

Flera inspirationskvällar på gång: Kabusaån 12/2, Rörums norra och södra åar 7/3, Många bäckar små 14/3, Julebodaån 21/3 samt Klammersbäck och Mölleån 28/3

Nybroån - Foto: Ronnie Gustavsson Nya inspirationskvällar är på gång! Kom och få information och var med i diskussionerna om åarnas utveckling. Alla intresserade välkomnas varmt!

4 november 2018

Inbjudan till inspirations kvällar om Nybroån flyttad

Nybroån - Foto: Ronnie Gustavsson Inspirationskvällen om Nybroån lockar massor av intressenter. Så många att mötet måste flyttas på grund av platsbrist.


Årsrapporter

pdfNybroån - Recipientkontroll 2016

pdfNybroån - Recipientkontroll 2015

pdfNybroån - Recipientkontroll 2014

pdfNybroån - Recipientkontroll 2013

pdfNybroån - Recipientkontroll 2012

pdfNybroån - Recipientkontroll 2011

pdfNybroån - Recipientkontroll 2010

Fiskevårdsplaner

pdfFiskevårdsplan för Trydeån 2013

pdfFiskevårdsplan för Välabäcken 2011

pdfFiskevårdsplan för Kabusaån 2002

Övrigt

Vattenatlas
Information på karta om Nybroån, Kabusaån och Tyge å avrinningsområden finns på Vattenatlasen.

pdfKunskapsöversikt för kulturmiljö och Vattenförvaltning

pdfIdentifiering och analys av historiska våtmarker i Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad kommuner

pdfInventering av Björnloka inom Nybroåns avrinningsområde - 2004


 

Nybroåns utlopp vid Nybrostrand. Foto: Jorchr (Wikipedia)
Sekreterare:
Charlotte Lindström
Kommunekolog
Tomelilla kommun
Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Email:
inobfuscationfo@nybro-obfuscationkabusa.se