Nyheter

4 november 2018

Inbjudan till inspirations kvällar om Nybroån flyttad

Nybroån - Foto: Ronnie Gustavsson Inspirationskvällen om Nybroån lockar massor av intressenter. Så många att mötet måste flyttas på grund av platsbrist.


4 oktober 2018

Inbjudan till inspirations kvällar om Nybroån och om Verkeån

Nybroån - Foto: Ronnie Gustavsson Österlens sköna vattendrag anordnar inspirationskvällar om Nybroån och om Verkeån. Kom och få information och var med i diskussionerna om åarnas utvecklng. Alla intresserade välkomnas varmt!

Årsrapporter

pdfNybroån - Recipientkontroll 2016

pdfNybroån - Recipientkontroll 2015

pdfNybroån - Recipientkontroll 2014

pdfNybroån - Recipientkontroll 2013

pdfNybroån - Recipientkontroll 2012

pdfNybroån - Recipientkontroll 2011

pdfNybroån - Recipientkontroll 2010

Fiskevårdsplaner

pdfFiskevårdsplan för Trydeån 2013

pdfFiskevårdsplan för Välabäcken 2011

pdfFiskevårdsplan för Kabusaån 2002

Övrigt

Vattenatlas
Information på karta om Nybroån, Kabusaån och Tyge å avrinningsområden finns på Vattenatlasen.

pdfKunskapsöversikt för kulturmiljö och Vattenförvaltning

pdfIdentifiering och analys av historiska våtmarker i Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad kommuner

pdfInventering av Björnloka inom Nybroåns avrinningsområde - 2004


 

Nybroåns utlopp vid Nybrostrand. Foto: Jorchr (Wikipedia)
Sekreterare:
Charlotte Lindström
Kommunekolog
Tomelilla kommun
Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Email:
inobfuscationfo@nybro-obfuscationkabusa.se