Skuggor i Kabusaån - Foto: Valentina Zülsdorff

Inbjudan - Hur mäter vi vattnets hälsa?

Land och hav hänger ihop men hur undersöker man egentligen ett vattendrag? Vad kan vi göra för att förbättra åarnas status? Du är välkommen till ett möte den 16 maj klockan 18.00, i idrottsföreningens lokal i Lunnarp där vi pratar om Örupsån som exempel!

Fika, mingla och träffa vattenråd, kommunekolog, naturskyddsföreningen, fiskevårdsföreningen, LRF, forskare och andra natur- och vattenintresserade!

Tillsammans samlar vi idéer till framtida åtgärder i och runt vattnet för att kunna förbättra vattenkvalitén från källa till hav.

Vid frågor kontakta gärna projektledare Valentina Zülsdorff på 0709 - 958 295 eller valentina.zulsdorff@tomelilla.se.

Inbjudan till Örupsån och hur mäter vi vattnets hälsa 16/5 i pdf-format.
Karta Lunnarps idrottsplats  
Mer information om LEADER-projektet Österlens sköna vattendrag.

 


Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson:

Projektledare Valentina Zülsdorff
Email: vaobfuscationlentina.zulsdorff@tomeliobfuscationlla.se
Webb: Österlens vattenråd, Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tyge å
Facebook: @osterlensvatten

6 kommuner i samarbete


Stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling


 

Ideella insatser


 

 

Nybroåns utlopp vid Nybrostrand. Foto: Jorchr (Wikipedia)
Kontakta vattenrådet:
Charlotte Lindström
Kommunekolog
Tomelilla kommun
Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla
Email:
inobfuscationfo@nybro-obfuscationkabusa.se